Про нас

Аналіз Законопроєкту №3936 “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення оприлюднення інформації про фінансування діяльності громадських об’єднань”

Аналіз Законопроєкту №3936 “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення оприлюднення інформації про фінансування діяльності громадських об’єднань”

Ініціатор(и) законопроекту: Дубінський О.А.

Головний комітет: Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69609

Законопроєкт  прямо пов'язаний з Законопроєктом 3564 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо прозорості діяльності громадських об’єднань з іноземною підтримкою)», продовжує та деталізує дискримінаційні ідеї та принципи, які пропонуються останнім.

Пропонується закріпити в ПКУ обов'язок для Громадських об'єднань, які отримують фінансову підтримку від іноземних суб'єктів, оприлюднювати на власному веб - сайті, а також подавати державному реєстратору наступну інформацію: персональний склад керівників ГО, кількість членів та суми їх внесків, суми та цілі доходів та видатків ГО, участь керівників ГО у керівних органах інших ГО та політичних партій. За невиконання вищевказаних зобов'язань, а також за порушення вимог щодо використання отриманих доходів  ГО виключається  з Реєстру неприбуткових установ та організацій і вважається платником податку на прибуток. 

Законопроєктом також пропонується норма, яка не дозволяє юридичним та фізичним особам, які надають послуги Громадським об’єднанням та/або створеним на їх базі юридичним особам, бути платниками єдиного податку першої - третьої групи (спрощена система оподаткування). При цьому перелік таких ГО не конкретизується, та по суті під цю норму підпадають усі об'єднання незалежно від джерел фінансування.

Така норма є дискримінаційна, так як обмежує суб'єктів господарювання, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, в виборі контрагентів для надання послуг. А також обмежує й ГО, які залучають юридичних чи фізичних осіб до співпраці або замовляють ті чи інші послуги. Таке обмеження у застосуванні спрощеної системи оподаткування для суб’єктів господарювання означає відмову від співпраці з громадськими об’єднаннями, оскільки загальну систему оподаткування значно складніше адмініструвати, до того ж, вона спричиняє більше податкове навантаження на бізнес.

Декларуючи забезпечення прозорості діяльності ГО, автори нормативно - правового акту фактично продовжують намагання встановити жорсткий контроль діяльності ОГС. Проєкт, у разі прийняття, дуже негативно вплине на діяльність ОГС в Україні, які отримують іноземну підтримку. Створить додаткові перешкоди в реалізації мети та напрямів їх діяльності. Також негативний ефект розповсюдиться й на суб'єктів господарювання, які надають послуги ГО.

Breadcrumbs