Про нас

Фундамент громадянської освіти в Україні

Фундамент громадянської освіти в Україні
Підготували Ольга Коваленко

03.10.2018 на засіданні Уряду схвалено проект Концепції розвитку громадянської освіти в Україні (Розпорядження КМУ "Про схвалення Концепції розвитку громадянської освіти в Україні" від 03 жовтня 2018 р. № 710-р)

 

Це перша в історії незалежної України офіційно затверджена Кабміном Концепція розвитку громадянської освіти в Україні (далі – Концепція). Перші спроби розроблення відповідного документу були ще в 2000 році, у 2012 р. було запропоновано нову Концепцію, проте так і не схвалено.

 

Для розроблення нового проекту Концепції у 2018 році було утворено робочу групу при Міністерстві освіти і науки України. УНЦПД у партнерстві з громадськими організаціями «Громадянський сектор Євромайдану», «Пласт», IFES на чолі з Міністерством освіти і науки України стали координаторами у процесі створення Концепції. Загалом до складу робочої групи увійшли більше 50 представників громадськості, ЦОВВ і міжнародних організацій (представники МОН, Мінмолодьспорту, ОБСЄ, ПРООН, Проектів USAID, Ради Європи, Pact, Doccu, NDI, ВУМ, РПР, УГСПЛ, Amnesty International в Україні, Проекту «Демократична школа», Детектормедіа, Фонду «Демократичні ініціативи», KSE, Інституту виборчого права, Інституту модернізації змісту освіти, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, Молодіжного націоналістичного конгресу, Київської облдержадміністрації та ін.).

 

Відповідно до Концепції, метою громадянської освіти є формування і розвиток у громадян України громадянських компетентностей, спрямованих на утвердження і захист державності та демократії, здатності відстоювати свої права, відповідально ставитися до громадянських обов’язків, брати відповідальність за своє власне життя, за налагодження гармонійних стосунків між членами своєї сім’ї, за життя територіальної громади.

 

Основними напрямами громадянської освіти є:

  • правова освіта громадян, зокрема в частині розуміння та вміння реалізовувати власні конституційні права та обов’язки;
  • посилення здатності брати участь у суспільному житті та використовувати можливості впливу на процеси прийняття рішень на всеукраїнському та місцевому рівні (реалізація права на участь).

 

Громадянська освіта має охоплювати всі види освіти (формальну, неформальну, інформальну), а також всі складники освіти, всі рівні освіти і всі вікові групи громадян, зокрема освіту дорослих, та бути спрямованою на формування громадянських компетентностей. Громадянська освіта має бути практичною і повинна допомагати у набутті необхідних компетентностей.

 

Концепція визначає громадські компетенції і основні змістовні напрямки громадянської освіти, а також є підставою для включення громадських компетенцій до стандартів вищої освіти, зокрема спеціальностей, що передбачають присвоєння кваліфікації педагогічного працівника; теоретичну і практичну підготовку для здійснення громадянської освіти у сфері формальної, неформальної та інформальної освіти; розроблення нових моделей виховання та навчання, нових навчально-методичних матеріалів для проведення занять та практичного засвоєння нових тренінгових методик з громадянської освіти; розроблення методик оцінювання ефективності громадянської освіти та ін.

 

Концепція є консенсусом між різними суб’єктами громадянської освіти, проте у деяких положеннях залишилися конфліктні питання щодо визначень у силу наявності відмінностей у поглядах, віросповіданню, стилю життя та цінностей.

 

Питання громадянської освіти вимагають належного міжсекторного і міжгалузевого підходу для впорядкування процесів, що відбуваються в формальній і неформальній сфері. Тому Концепція є важливим кроком у формуванні державної політики з питань громадянської освіти, дає можливість для подальших наукових досліджень цієї сфери та практичного застосування у системі формальної, неформальної і інформальної освіти, а також розширює спектр діяльності громадянського суспільства у системі формальної освіти. Концепція створює сприятливі умови для формування та розвитку громадянських компетентностей людини на всіх рівнях освіти та у всіх складниках освіти, що дасть змогу громадянам краще розуміти та реалізувати свої права в умовах демократії, відповідально ставитися до своїх прав та обов’язків, брати активну участь у суспільно-політичних процесах, а також усвідомлено забезпечувати захист, утвердження та розвиток демократії.

 

P.S. Наразі Міністерство освіти і науки України, взявши за основу Концепцію, організувало розробку Стратегії та Плану розвитку громадянської освіти в Україні до 2022 року. Усі зацікавлені організації можуть долучитися до створення цих документів, звернувшись з відповідним наміром до Міністерства освіти і науки України.

Breadcrumbs

niz
Контакти
01004, Україна, м.Київ,
вул. Антоновича, 10-А, оф. 3
тел. +38 044 599 42 51
ucipr@ucipr.org.ua
© Український незалежний центр політичних досліджень 1991