Хто ми

УНЦПД — неурядовий позапартійний аналітичний центр, який розвиває демократичні процедури у полі публічної політики і своєю діяльністю утверджує в суспільстві ідеї незворотності демократичних перетворень.
Центр зосереджується на ретельному вивченні суспільно-політичних процесів в Україні та країнах ЄС, генерує ідеї та адвокатує пропозиції для хорошого врядування, займається громадянською і політичною просвітою, створює майданчики для суспільної комунікації.

УНЦПД постав на зорі незалежності із кола студентів, що творили «Революцію на Граніті» у 1991 році, і сьогодні перетворився на одну із дієвих українських інституцій, що системно працює для ствердження демократії, належного врядування, здійснення політичних прав і громадянських свобод.

За роки роботи УНЦПД утвердився як стабільно працююча та впливова інституція. У «портфелі» УНЦПД — сотні досліджень та десятки пропозицій, що лягли в основу прийняття державних рішень у сфері політичних прав і громадянських свобод українців. УНЦПД стало надійним партнером для багатьох громадських ініциатив та організацій.

Напрямки діяльності

Експерти УНЦПД працюють в наступних основних сферах:

 • підтримка громадянського суспільства та розвиток механізмів участі
 • гарантування прав національних меншин, корінних народів та антидискримінаційна політика
 • розвиток діалогу, суспільна консолідація, вираження громадянських свобод
 • дослідження трансформацій політичних систем у нових демократіях, розвиток партійної, електоральної політики і парламентаризму
 • розвиток представницької та прямої демократії на національному і місцевому рівнях
 • зміцнення потенціалу національної безпеки та підтримка безпечності суспільного середовища, протидія новітнім викликам (деокупація Криму, реінтеграція Донбасу)
 • промоція європейської та євроатлантичної інтеграції.

Що робимо

 • Аналітичні та польові дослідження у сфері демократії та належного врядування із застосуванням якісних методів соціологічних досліджень (організація та проведення фокус-груп, експертних опитувань, глибинних інтерв’ю)
 • Підготовка моніторингових звітів щодо соціально-політичних процесів, формування та реалізації політик
 • Розвиток політик і розробку проектів документів державної політики
 • Адвокатування
 • Організація обговорень, створення комунікаційних майданчиків (круглі столи, конференції, вебінари, прес-заходи)
 • Навчання (тренінги, семінари, лекції)
 • Інформування та консультації для зацікавлених сторін
 • Допомога в реєстрації громадських організацій
 • Надання коментарів для ЗМІ

Унікальна перевага УНЦПД – компетентність, знання специфічних тонкощів, поєднання знання законодавчого регулювання і практичних вимірів політичних і суспільних процесів, можливість комунікації з широким колом осіб у різних середовищах, новаційність і гнучкість у підходах.